LS Infrakonsult AB

Säkerheten framför allt

Välkommen till LS Infrakonsult

 

Utbildnings- & Konsulttjänster inom järnvägsbranschen främst inom området arbetsmiljö, el- och trafiksäkerhet.

 

LS Infrakonsult genomför ett uppdrag som HSQ specialist för Trafikverket Investering Öst

LS Infrakonsult bedriver grund- och repetitionsutbildning inom el- och trafiksäkerhet

LS infrakonsult  planerar in tider i spår för avstängning av spår enligt Trafikverkets BUP & BAP-process.

LS Infrakonsult åtar sig uppdrag som huvudtillsyningsman (HTSM), en funktion som ur ett el- och trafiksäkerhetsperspektiv leder aktiviteter vid större arbeten på avstängda spår.

LS Infrakonsult åtar sig uppdrag som Byggtrafikledare, en funktion som ur ett el- och trafiksäkerhetsperspektiv leder aktiviteter vid större arbeten på byggspår.


 LS Infrakonsult ger tillbaka

LS Infrakonsult är prekvalificerat i TransQ

LS Infrakonsult stödjer vår framtid (barn & ungdom )